Може да посетите галерията ни на адрес: гр. София, ул. Димитър Димов 16 или се свържете с нас на GSM: 0898 438 203 и e-mail: glossarydepot@gmail.com.

Номера на сметката ни е:  BG24  UNCR 7000 1513 2369 83 (UnniCredit Bulbank) – Надя Петрова Тимова

Свържете се с нас на формата ни за контакт по-долу: